Resurser

Lilla Städhjälpen

Rent på rätt sätt! Städning handlar om att förbättra hygienen, trivsel, ekonomi och säkerhet. I vår guide får du råd om redskap och tillvägagångssätt.

Egenkontroll med fokus på städning & ventilation i skolor

Ladda ned examensarbet i miljö- och hälsoskydd. Examensarbetet är skrivet av Hanna Beccau på Umeå Universitet.