SRY-diplomerad handläggare

Alla yrkesbeviskurser genom SRY (Servicebranschens Yrkesnämnd) sker externt genom oss diplomerade handledare. För att ta reda på när nästa kurs är, vad det kostar eller liknande ber vi dig kontakta den diplomerade handledare som du är intresserad av att gå utbildning hos. Gör en intresseanmälan direkt här på hemsidan för SRY-utbildning i hela Sverige.

Yrkesutbildning i Lokalvård över hela landet

Vi utgår från Lerum, utanför Göteborg, men håller kurser och utbildningar över hela landet. Ni kan verifiera att vi är behöriga att utbilda inom lokalvård genom Servicebranschens YrkensnämndDiplomerade handledare som examinerar för SRY:s yrkesbevis erbjuds obligatorisk fortbildning ungefär vart tredje år.

Yrkesbevis

SRY:s syfte är att hålla yrkesskickligheten inom servicebranschen på en hög nivå. Därför utfärdar SRY ett yrkesbevis.
Yrkesbeviset ger:

  • individen en bekräftelse på den egna kompetensen och att en grundläggande kunskapsnivå uppnåtts.
  • kunden en försäkran om en god kunskapsnivå hos den personal som utför tjänster.
  • branschen en gemensam grundläggande kunskapsbas som också underlättar vidare kompetensutveckling och specialisering i det egna företaget.
  • arbetsgivaren en möjlighet att säkerställa att man har kompetent personal.

SRY:s yrkesbevis för städservice

Yrkesbevis får den som fått godkänt resultat på både teoretiskt, muntligt och praktiskt test. Testen utförs av SRY:s diplomerade handledare som har gått SRY:s handledarutbildning. Yrkesbeviset kvalitetssäkras genom OCN-metoden. Syftet med yrkesbeviset är att deltagaren efter godkänt resultat ska kunna arbeta självständigt i sin yrkesroll.

SRY:s yrkesbevis för hemservice och sanering

Yrkesbevis får den som fått godkänt resultat på både teoretiskt och praktiskt test. Testen utförs av godkända handledare som har gått SRY:s handledarutbildning. Syftet med yrkesbeviset är att deltagaren efter godkänt resultat ska kunna arbeta självständigt i sin yrkesroll.